ویدئو – پیامبر ایوب در کتاب مقدس

در این ویدئو به زبان انگلیسی است. زیرنویس در زبان های مختلف در دسترس هستند.

زیرنویس را فعال کنید، روی آیکون (تنظیمات >>> زیرنویسها) در سمت راست پایین ویدیو کلیک کنید

منبع: پروژه کتاب مقدس https://youtu.be/GswSg2ohqmA

خانه